Zapisy

Rekrutacja na rok 2024/2025 już rozpoczęta

Formularz zgłoszenia dziecka

Uprzejmie informujemy, iż poniższy formularz służy zebraniu informacji niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy będzie możliwe po uiszczeniu opłaty wpisowej w placówce w ciągu 7 dni od przesłania formularza.

Dane o dziecku
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o dziecku
Dane o rodzicach/opiekunach
Osoby upoważnione do odbioru dziecka